top of page
Search

Mesures excepcionals i urgents (COVID-19)

A l'1 de Maig del 2020, part de les mesures introduïdes en la segona llei òmnibus de mesures excepcionals entraran en vigor. Per la resta de les mesures serà al moment de la seva publicació al BOPA
Laboral

 • Continuïtat dels contractes de treball

 • Modificació d’horaris i canvis de funcions

 • Absència per tenir cura de fills a càrrec

 • Compensació del temps no treballat per la suspensió d’activitat

 • Suspensió temporal dels contractes de treball (STCP)

 • Reducció de la jornada laboral

 • Revisió i renovacions de les sol·licituds

 • Regim sancionador STCP


Seguretat Social:

 • Prestacions econòmiques per incapacitat temporal (aïllament o diagnòstic del COVID-19)

 • Reducció de la cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi

 • Suspensió de la cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi

 • Finançament de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades


Arrendaments:

 • Reducció de la renda dels locals professionals

 • Reducció del termini de preavís per renunciar al contracte d’arrendament del local per a negoci

 • Reducció de la renda per al habitatges particulars de lloguer

 • Carència o extensió dels préstecs o crèdits hipotecaris


Fiscal i tributaria:


 • Ajornament i fraccionament del deute tributari

 • Taxa sobre el registre de titulars d’activitats econòmiques

 • Pagaments a compte IS i IRPF

 • Reducció de la base de tributació de l’IGI pels lloguers no percebuts

 • Reducció de la base de tributació de tots els impostos pels lloguers no percebuts

 • Plans de pensions privats

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page