top of page

COMPTABILITAT

"Abans de prendre importants decisions en el seu negoci, sol·liciti un estudi financer de la seva empresa."

COMPTABILITAT

Posada al dia de la comptabilitat

Recuperació de la informació comptable de la seva empresa des de la data que consideri més convenient.

Iniciació a la comptabilitat

Iniciació de la comptabilitat al primer dia del seu exercici comptable o seguiment de la vostra comptabilitat.

 

Pla de comptes personalitzat

En base al Pla General de Comptabilitat d’Andorra 2008, ho adaptem a les necessitats de cada negoci.

Balanç de situació

Recull de forma separada l’actiu, el passiu i el patrimoni net de l’empresa. Eina indispensable al bon control del negoci.

Compte de pèrdues i guanys

Recull el resultat de l’explotació d’un període, gracies a la localització precisa de les despeses i dels ingressos.

Previsió de pagaments

Quant es deu, a qui es deu i quan es pagarà. Per evitar els problemes de tresoreria

Previsió de cobraments

Quant ens deuen, qui ens deu i quan ho cobrarem. Conjuntament amb la previsió de pagaments, calculem el “cash-flow”. 

Plans pressupostaris

Establim un pla pressupostari de l’exercici i seguim de forma periòdica l’evolució dels nostres objectius.

Gestió previsonal

Preveure el futur per a minimitzar els riscos i els imprevistos.

Cash-Flow (econòmic i financer)

Preveure els seus fons de tresoreria per a millorar la planificació de les compres i de les despeses.

Recollida de documents a domicili

Recollim setmanalment a les seves dependències, tota la documentació de la seva empresa.

COMPTABILITATS A LA MIDA DEL SEU NEGOCI

bottom of page