top of page

CREACIÓ D’EMPRESES

"Emprenedor, embarqui’s en noves empreses, però sempre amb un bon assessor comptable"

CREACIÓ D’EMPRESES

Oferim serveis d’assessorament per a la creació de la millor estructura empresarial per al seu negoci.

Andorra es una es una de les jurisdiccions mes atractives de Europa

 • Tipus impositius reduïts o tributació zero

 • Marc jurídic i fiscal convergent amb la UE i la OCDE

 • Alternatives i vehicles d’inversió flexibles i eficients

 • El marc normatiu andorrà compleix amb l’estàndard internacional de transparència i d’intercanvi d’informació en matèria tributaria

Els 2 models de societats andorranes

La Societat Limitada(SL)

Capital mínim 3.000 euros

La Societat Anònima (SA)

Capital mínim 60.000 euros

Requisits: obtenció de l’autorització d’INVERSIÓ ESTRANGERA DIRECTA

Documentació necessària per un PARTICULAR

 • Fotocòpia del passaport de la persona que sol·licita amb la postil·la de la Haia

 • Certificat d’antecedents penals del país d’origen i de l’última residència amb la postil·la de la Haia​

Documentació necessària per una SOCIETAT

 • Fotocòpia amb la postil·la de la Haia de l’escriptura de constitució

 • Fotocòpia del passaport dels representants o apoderats de la societat amb la postil·la de la Haia

 • Fotocòpia de l’escriptura de poders dels representants o apoderats de la societat amb la postil·la de la Haia

 • Certificats d’antecedents penals del país d’origen i de l’última residència dels representants o apoderats de la societat amb la postil·la de la Haia

 • Un exemplar original de la certificació de la junta que acordin la inversió estrangera que se sol·licita.

 • Fotocòpia de la resolució conforme s'ha obtingut l'autorització de l'AFA prevista en l'article 5.3 de la Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d'autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà

 • Si escau, documentació identificativa de totes les entitats públiques de sobirania estrangera que pretenen ser titulars de la inversió estrangera, en què s’especifiqui la seva relació amb el sector públic del país d’origen de la inversió, i el grau d’influència o control en la gestió de l’entitat inversora.

Important : Tots els documents que no estiguin redactats en català, francès o castellà han d’anar acompanyats d’una traducció jurada.

OPTIMITZEM EL SEU NEGOCI

bottom of page